مدت زمان تمیر دستگاه چقدر است 

نمایندگی سامسونگ در کرج متخصصین کادر فنی نمایندگی سامسونگ در کرج ، زمان عیب یابی هر دستگاه را با توجه به مورد تعمیراتی و نوع دستگاه متفاوت است. مراحل عیب یابی و تشخیص بین یک تا ده می باشد.